Η Διευθύντρια του 2.ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου  σύμφωνα με τα παρακάτω:

1.    Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-15, δηλαδή από την ημέρα σύναψης της σχετικής σύμβασής έως   15 Ιουνίου 2015

2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:·         Από τις 7.45 μέχρι τις 8.20 το πρωί·         Από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 και από τις 13:50 μέχρι 14:15 το μεσημέριΟι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

5.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

6.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.              

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 23/09 στις 13.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:

1.    Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.

Η Διευθύντρια του σχολείου

Παλασία Γεωργιάδου

 

Προκήρυξη Θέσης Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου