Διευθύντρια: Γεωργιάδου Παλασία

Υποδιευθύντρια: Ντουμανίδου Ευανθία