σάρωση0019

Προς τους γονείς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας

Ενημερωτικό σημείωμα.

Αγαπητοί γονείς,  όπως γνωρίζετε στο σχολείο μας λειτουργεί, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων γενικής παιδείας ολοήμερο τμήμα, στο οποίο εγγράφονται οι μαθητές με δική σας αίτηση δήλωση.

  • Στο ολοήμερο τμήμα εγγράφονται: Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του  φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
  • Οι μαθητές των οποίων οι γονείς-κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολυτέκνων ? μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης και φυλακισμένους).
  • Η λήξη του ολοήμερου προγράμματος γίνεται στις 16:00, ωστόσο υπάρχει δυνατότητα αποχώρησης στις 15:00 εφόσον το δηλώσετε κατά την εγγραφή. Η ώρα αποχώρησης παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
  • Για τους μαθητές που θα εγγραφούν στο ολοήμερο δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης πρωινού τμήματος 7-8 (7:00-7:15 υποδοχή, 7:15-8:00 διδακτική ώρα), εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών.

Οι εγγραφές στο ολοήμερο θα γίνονται μέχρι τη Δευτέρα  12  Ιουνίου. Τη δήλωση μπορείτε να τη ζητήσετε από το σχολείο.   

Εγγραφές στο ολοήμερο τμήμα 2017-18