Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη

Τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

κοριτσι

  1. Αίτηση γονέα.

Το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης

  1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.)

 (Το ειδικό έντυπο χορηγείται από το σχολείο ή το νηπιαγωγείο.)

 

  1. Βεβαίωση απαιτούμενων εμβολίων
  2. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (έντυπο Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε.,  ή  μισθωτήριο συμβόλαιο που αντλείται μέσω taxis).

Αγόρι

Οι εγγραφές θα γίνονται

2- 19 Μαΐου 2017

και ώρα 13:00-14:00

Παρακαλώ φροντίστε να μην εξαντλήσετε την προθεσμία   

 

Από τη διεύθυνση του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Παροικίας

Εγγραφές στην Α’ Δημοτικού 2017-18