Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη 2018-19

Τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

αγόρι-κοριτσι

 1. Αίτηση γονέα.

Το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης

 1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.)

 (Το ειδικό έντυπο χορηγείται από το σχολείο ή το νηπιαγωγείο.)

 

 1. Βεβαίωση απαιτούμενων εμβολίων
 2. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (έντυπο Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε.,  ή  μισθωτήριο συμβόλαιο που αντλείται μέσω taxis) και αποδεικνύει ότι βρίσκεται εντός των ορίων του σχολείου.Όρια Σχολείων.v1Οι περιοχές εκτός Παροικίας που ανοίκουν στο σχολέιο μας είναι οι παρακάτω:-Άγιος Χαράλαμπος-Λαγκάδα-τα Γλυσίδια

  -τα Κακάπετρα

  -ο Κάμπος

  -οι Κουκουμαυλές

  -Η μονή Χριστού Δάσους

  -ο Παρασπόρος

  -η Πούντα

  -το Σαρακίνηκο

  -οι Σωτήρες

  – ο Βουτάκος Παροικίας

Οι εγγραφές θα γίνονται

2- 18 Μαΐου 2018

και ώρες  12:30μ.μ.-1:30μ.μ.

Παρακαλώ φροντίστε να μην εξαντλήσετε την προθεσμία   

Από τη διεύθυνση του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Παροικίαςσάρωση0019

Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξη 2018-19