εγγραφες
Αρχίζουν οι έγγραφές στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικίας για το σχολικό έτος 2020-21 από 15 Μαΐου έως 29 Μαΐου 2020
Τι χρειάζεται να προσκομίσετε
1. Αίτηση γονέα.
Το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.
Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης
2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.)
(Το ειδικό έντυπο χορηγείται από το σχολείο ή το νηπιαγωγείο ή το αναζητάτε στο διαδίκτυο.)
4. Βεβαίωση απαιτούμενων εμβολίων
5. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (έντυπο Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε., ή μισθωτήριο συμβόλαιο που αντλείται μέσω taxis).
Οι εγγραφές θα γίνονται
15- 29 Μαΐου 2020
και ώρες 9:00-12:00 ή/και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 22840-23580 τις ίδιες ώρες.
Όρια Σχολείου
Εντός οικισμού τα όρια καθορίζονται ως εξής:
Νότια της νοητής γραμμής που διαπερνά τις οδούς Αρχιλόχου, Βασιλείου Γράβαρη, Σκόπα, Νικολάου Μαλαγαρδή, Σπύρου, Μαύρη, Βενιζέλου Ραγκούση, Αλιπράντη Αντώνη και Αγίας Βαρβάρας (παρκινγκ 4) και συνεχίζοντας προς το ρέμα Φλόγα μέχρι τη Νέα Δεξαμενή. Όλη η περιοχή νότια της Νέας Δεξαμενής προς τη Σκλαβομαριά, το Ταξιαρχάκι και τον οικισμό Κακάπετρα εκτός του δρόμου προς Αγίους Αναργύρους.
Εκτός οικισμού Παροικίας περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:
– τα Γλυσίδια -τα Κακάπετρα ? ο Κάμπος – οι Κουκουμαυλές – Η μονή Χριστού Δάσους – ο Παρασπόρος – η Πούντα – το Σαρακίνηκο – οι Σωτήρες- Αγία Ειρήνη
Παρακαλώ φροντίστε να μην εξαντλήσετε την προθεσμία

Από τη διεύθυνση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας

Εγγραφές στο 2ο Δημοτικό ΣΧολείο Παροικίας Πάρου (Ένα νέο ταξίδι αρχίζει)