ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Η Διευθύντρια του 2.ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου, προκηρύσσει ξανά την πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-22, δηλαδή από την ημέρα σύναψης της σχετικής σύμβασής έως και την 15η Ιουνίου 2021 ή την ημερομηνία που θα οριστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ως τη λήξη των μαθημάτων του σχολείου.

2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:• Από τις 7.55 μέχρι τις 8.25 το πρωί• Από τις 13:10 μέχρι 13:40 το μεσημέρι Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4. Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

26
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την Τρίτη 21/09/2021 στις 13.30 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση (, υπάρχει αναρτημένο στο διαδίκτυο http://2dim-paroik.kyk.sch.gr/ ).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου να αναφέρεται αν υπάρχει σχετική προϋπηρεσία και η σχέση με την σχολική κοινότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες και για ραντεβού σχετικά με την υποβολή της αίτησης μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση του Σχολείου τηλέφωνο 2284023580. Σε περίπτωση φυσικής παρουσίας κατόπιν ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται φορώντας μάσκα μη ιατρική.

2η Προκήρυξη θέσης Σχολικού Τρονόμου