Στo πλαίσιo του μαθήματος “Μελέτη περιβάλλοντος” στο Α’ τρίμηνο, γνωρίσαμε τον τόπο μας, κάνοντας πολιτική και γεωφυσική ανάλυση του κάθε διαμερίσματος.

 

χ1

χάρτες

p

 

 

 

 

 

Φτιάξαμε γεωφυσικούς χάρτες!

k1 μ χάρτες

 

 

 

 

 

 

Τα μεγαλύτερα βουνά!

k θεσ χάρτες

 

 

 

 

 

Τις πεδιάδες του τόπου μας!

χ4χάρτης
χάρτες

 

 

 

 

 

 

Λίμνες, τεχνητές λίμνες και φράγματα!θ

 

χ3

 

 

χάρτης

 

 

 

 

 

 

Πηγές κι εκβολές των ποταμών!

 

Δ’ τμήμα

Ντουμανίδου Εύα

“Ζωγραφίζοντας την Ελλάδα” Δ2 τμήμα