Βιβλία σε ρόδες

Το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα πρωτοποριακό  πρόγραμμα που φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων.

“Τα βιβλία σε ρόδες ενθαρρύνουν  τα παιδιά να ξεφυλλίσουν, να ακούσουν ή να διαβάσουν τα βιβλία στο σχολείο,  να αναγνωρίσουν  τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκαλούν και να τα μοιραστούν. Το πρόγραμμα  προσφέρει στους μαθητές  την επιλογή  να δανειστούν  βιβλία στο σπίτι και να χαράξουν έτσι  την προσωπική τους αναζήτηση, καθώς το ένα βιβλίο τους δημιουργεί  το ενδιαφέρον  να διαβάσουν το  άλλο. Ετσι, σταδιακά αντιλαμβάνονται πως για κάθε θέμα υπάρχουν πολλές  προσεγγίσεις και  πως ένα βιβλίο μπορεί να γίνει συνοδοιπόρος σε διαφορετικές αναγνωστικές διαδρομές και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.”

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν μαθητές από την Α΄ &  την Γ΄ τάξη του σχολείου μας και η θεματολογία των βιβλίων που δανειστήκαμε αφορά την “Οικογένεια” & τη ” Θάλασσα”. Ευχόμαστε στα παιδιά καλή ανάγνωση και αναμένουμε τις εντυπώσεις τους από αυτή την  πρωτότυπη δράση για να τις μοιραστούμε μαζί σας.

 

Βιβλία σε ρόδες