Ο περιφερειακός δρόμος της πόλης μας της Παροικίας είναι ο μοναδικός δρόμος επικοινωνίας  του λιμανιού με το υπόλοιπο νησί. Με τα χρόνια η χρήση του (αν και σχεδιάστηκε για δρόμος ταχείας κυκλοφορίας) έχει αλλάξει, καθώς ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της πόλης (εμπορικά καταστήματα και υπηρεσίες) διεξάγεται  εκεί. Επιπλέον τα προβλεπόμενα πεζοδρόμια δεν έγιναν. Αυτό έχει σαν  συνέπεια να μην υπάρχει χώρος για τους πεζούς και η προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο να είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Οι μαθητές του Ε2 και Στ1 τμήματος στο πλαίσιο του προγράμματος “νοιάζομαι και δρω”  δραστηριοποιούνται  στην προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση στον περιφερειακό και να δημιουργηθούν πεζοδρόμια,Dhmos3 Dhmos1 Dhmos προς όφελος των κατοίκων της πόλης. Έτσι παραβρέθηκαν στη συνάντηση του Δήμου Πάρου με το λιμεναρχείο και άλλους φορείς και κατάθεσαν τις απόψεις τους γραπτά και προφορικά προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Τα αρχικά αποτελέσματα της συνάντησης φαίνονται θετικά. Συνεχίζουμε.

Μια πόλη για όλους