Σήμερα με ομάδα μαθητών της Στ’  Τάξης και γονείς ξεκινήσαμε να μαζεύουμε υπογραφές για να υποβάλλουμε υπόμνημα στο Δήμο Πάρου για πεζοδρόμηση του περιφερειακού. Σε μία ώρα μαζέψαμε 177 υπογραφές από τα μαγαζιά και τους πελάτες τους στον περιφερειακό. Μόνο τρεις αρνήθηκαν να υπογράψουν. Υπέγραψε και ο έπαρχος Πάρου-Αντιπάρου κ. Κώστας Μπιζάς. Και προχωράμε..,18816666_1893280387626583_188337153_n 18815957_1893280170959938_1770021180_n

Νοιάζομαι και Δρω: Συλλογή Υπογραφών