Πρόγραμμα Δευτέρας 06/04/2020

-Γλώσσα Α? «Επανάληψη: Γραφή και Ανάγνωση»
-Μαθηματικά Β? «Κάθετες Πράξεις»
-Γλώσσα Γ? «Χρόνοι Ρημάτων Ενεργητικής Φωνής»
-Ιστορία Ε? «Η Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο»

Πρόγραμμα Τρίτης 07/04/2020

-Φυσική ΣΤ? «Μαγνητισμός-Ηλεκτρομαγνητισμός»
-Μαθηματικά Α? «Επανάληψη: Αριθμοί και Πράξεις»
-Γλώσσα Β?-Γ? «Χρόνοι Ρημάτων Ενεργητικής Φωνής»
-Ιστορία Δ? «Πελοποννησιακός Πόλεμος Ι»

Πρόγραμμα Τετάρτης 08/04/2020

-Μαθηματικά Ε? «Πράξη Κλασμάτων»
-Ιστορία ΣΤ? «Επανάσταση ?21: Προετοιμασία και Έναρξη»
-Γλώσσα Α?-Β? «Χρήση Διαλυτικών ? Δίφθογγοι»
-Μαθηματικά Γ? «Δεκαδικοί Αριθμοί»

Πρόγραμμα Πέμπτης 09/04/2020

-Γλώσσα Δ? «Εγκλίσεις»
-Μαθηματικά ΣΤ? «Εξισώσεις 1: Πρόσθεση-Αφαίρεση»
-Γλώσσα Α? «Ενότητα: Ο Παπουτσωμένος Χιονάνθρωπος»
-Μαθηματικά Β? «Προπαίδεια του 3»

Πρόγραμμα Παρασκευής 10/04/2020

-Γλώσσα Γ? «Δομή Προτάσεων»
-Ιστορία ΣΤ? «Επανάσταση ?21: Εξέλιξη και Ολοκλήρωση»
-Γλώσσα Α? «Δίψηφα Σύμφωνα-Φωνήεντα»
-Γλώσσα Β?-Γ? «Τοπικά Επιρρήματα»

Πρόγραμμα εκπαιδευτικής τηλεόρασης ως από 6 έως 10 Απριλίου