Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος   και το Γραφείο Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Λιμεναρχείου Πάρου οργάνωσαν με τη βοήθεια και συμμετοχή του Δήμου Πάρου, του ΝΟΠ, του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου Αντιπάρου και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου  το Σάββατο 3/10/15 για 25η χρονια την Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών.

Οι παραλίες μας, που τόσα μας  προσφέρουν το καλοκαίρι, χρειαζονται πάντα τη φροντίδα μας. Γι αυτό και εμεις, μια ομάδα μαθητών και δασκάλων, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε, γιατι ειναι χαρά μας να φροντίζουμε τον τόπο που ζούμε.

Η προετοιμασία.

570

Επί το έργον!!!

599615

630620

Απολαμβάνοντας τα αποτελέσματα!!!

606

Αναμνηστικές φωτογραφίες με τη … σοδειά μας!

637 632

Παγκόσμια Εκστρατεία Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών