Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών στην Α΄ τάξηκοριτσι

  1. Αίτηση γονέα.

Το πιστοποιητικό γέννησης αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο πιστοποιητικό γέννησης ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τη σχολική χρονιά 2016-2017 στην Α? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010

  1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
  2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.)

 (Το ειδικό έντυπο χορηγείται από το σχολείο ή το νηπιαγωγείο.)
Αγόρι

  1. Βεβαίωση απαιτούμενων εμβολίων
  2. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (έντυπο Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε.,  ή  μισθωτήριο συμβόλαιο που αντλείται μέσω taxis).

Οι εγγραφές θα γίνονται

1, 2,  6, 7, 8, 10, 13,  Ιουνίου ώρες 12:30- 2:00μ.μ.

3 και 9 Ιουνίου 10:00-1:00μμ

                 14 και 15 Ιουνίου 11:00- 12:30

                  16-21 Ιουνίου 9:00-11:00

 

Παρακαλώ φροντίστε να μην εξαντλήσετε την προθεσμία   

 

Από τη διεύθυνση του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Παροικίας

Εγγραφές στην Α΄Δημοτικού 2016-17