ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, μέσω της συνεργασίας γενικού και ειδικού παιδαγωγού, η δασκάλα του Α1, κα Σοφία Καπατσέλου και η δασκάλα της ειδικής αγωγής, κα Μπαντή Μαρία, οργάνωσαν ένα σχέδιο μαθήματος για την παρουσίαση της πρόσθεσης στα παιδιά της πρώτης τάξης.

Το μάθημα ξεκίνησε με ασκήσεις σύγκρισης αριθμών, με στόχο την αντίληψη της μεγαλύτερης και της μικρότερης πληθικότητας. Ως μέσο διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκε λογισμικό μαθηματικών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

1

Κατόπιν, τα παιδιά ασκήθηκαν σε δύο διαφορετικούς τρόπους άθροισης: α) τον τρόπο «της χελώνας» με ολική μέτρηση, δηλαδή μετρώντας ένα – ένα από την αρχή με τα δάχτυλα
A1

A2
και β) τον τρόπο «του λαγού» με τη στρατηγική της ελάχιστης μέτρησης, δηλαδή μετρώντας από τον μεγαλύτερο αριθμό και πάνω. Στη δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιήσαμε και την έννοια του μεγαλύτερου αριθμού (ως αφετηρία του «λαγού»), στην οποία είχαμε ήδη ασκηθεί στην αρχή του μαθήματος.
Τα παιδιά λάτρεψαν τον τρόπο «του λαγού», γιατί πηδούσαν πάνω στην αριθμογραμμή που είχαμε ετοιμάσει ?από κοινού- στο δάπεδο της τάξης και κρατούσαν κι έναν λαγό στο χέρι?
B1

B2

B3

B4
Η βασική μας αρχή ήταν: «Αν στη μάθηση ξυπνήσεις όλες τις αισθήσεις, τα πάντα μπορείς να κατακτήσεις»
Απολαύστε τους?

«Αν στη μάθηση ξυπνήσεις όλες τις αισθήσεις … τα πάντα μπορείς να κατακτήσεις»