Εγώ ενδιαφέρομαι

Εγώ ενδιαφέρομαι

Οι μαθητές της ΣΤ? τάξης του σχολείου μας, τη φετινή χρονιά, υλοποίησαν ένα πρόγραμμα πρωτογενούς πρόληψης πο9υ είχε σαν στόχο από τη μια την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και τη δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού κλίματος στην τάξη και από την άλλη την θετική αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.