Τα παιδιά του ΣΤ2 τμήματος έψαξαν, ερεύνησαν, έμαθαν, δημιούργησαν και σας πληροφορούν:

 

υδρόγειος 1

 

 

μηχανή1

 

δέντρο 1

 

πετρέλαιο1

κορίτσι 1

Τι πρέπει να κάνουμε:

πάνινι τσάντα 1

 

ανακύκλωση 1

 

 

 

οδηγίες 1

 

 

Ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε το περιβάλλον!

ΣΤ2 τμήμα

 

 

 

 

 

 

“Το περιβάλλον αγαπώ, τις πλαστικές σακούλες καταργώ” ΣΤ2 τμήμα