Οι μαθητές της Γ’ τάξης, μαζί με τις εκπαιδευτικούς Μέλλιου Σταυρούλα και Ντουμανίδου Εύα, επισκέφθηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 4/12/14. Η βιβλιοθηκονόμος κ. Αλέγκρε Εσκαλονή ενημέρωσε τα παιδιά:

  • Για την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης
  • Για τον τρόπο και τους κανόνες δανεισμού των βιβλίων
  • Για τον τρόπο αναζήτησης βιβλίων
  • Για τους κανόνες χρήσης των ηλεκρονικών υπολογιστών

Σκοπός της επίσκεψης ήταν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με τη δανειστική βιβλιοθήκη, έναν από τους πιο σημαντικούς φορείς πολιτισμού, μάθησης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.

Ντουμανίδου Εύα

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Επίσκεψη της Γ’ τάξης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη