Εγγραφές στη Α’ τάξη για το Σχολικό έτος 2022-23

Εγγραφές στη Α’ τάξη για το Σχολικό έτος 2022-23

Από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 θα γίνονται οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου για το Σχολικό Έτος 2022-23.
Στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση θετικού κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος εντός του σχολείου ή εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά.