ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση θετικού κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος εντός του σχολείου ή εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά.