Εμείς και η επανάσταση του ’21, 200 χρόνια μετά

Εμείς και η επανάσταση του ’21, 200 χρόνια μετά

Σπουδαία γεγονότα της ελληνικής επανάστασης ενέπνευσαν τους μικρούς δημιουργούς της τάξης μας. Το αποτέλεσμα είναι τα παρακάτω έργα, λογοτεχνικά και εικαστικά, τα οποία εκπονήθηκαν την περίοδο της τηλεκπαίδευσης με πολύ ενδιαφέρον και ενθουσιασμό από τους μαθητές του ΣΤ1 τμήματος.