kinito foto5-11-2012 1881

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2ου 12/θεσιου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

 

Με τον όρο “σχολικός κανονισμός” εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση  ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις    και    συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό  , με  ανοχή   και   αναγνώριση  .

Η εσωτερική  οργάνωση  της  σχολικής  ζωής  οφείλει  να  εκπαιδεύει  και  να  διαπαιδαγωγεί  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  και  τις  ανάγκες  της  δημοκρατικής  κοινωνίας  .

 

Αγαπητοί γονείς,

Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας  ,η  οποία  οφείλει  να  εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  και  τις ανάγκες  της  δημοκρατικής  κοινωνίας  και   το γεγονός  ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά χρειάζεται κανόνες που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις  φτιάξαμε τον  εσωτερικό   κανονισμό λειτουργίας  του  σχολείου  μας . Στόχος  των  κανόνων  αυτών  είναι   να  πραγματοποιηθεί  αποτελεσματικότερα   η  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  το σχολείο να  λειτουργεί  ως  μια  κοινότητα  αγωγής   με  την  υιοθέτηση  από  τους  μαθητές  σημαντικών  αξιών  , όπως  η  συνεργασία  και  η  αλληλεγγύη , ο  αμοιβαίος  σεβασμός  , η  αποδοχή  της  ιδιαιτερότητας  του  «άλλου» , η  ενσυναίσθηση  , ο σεβασμός  όλων  σε  κοινούς  συμφωνημένους   κανόνες  , η  περιβαλλοντική  συνείδηση   ,  η  αγωγή  υγείας  κ.λπ.

Παρακάτω  ακολουθούν  οι  βασικοί   κανόνες  που  αφορούν  τη  λειτουργία   του  σχολείου  μας  .

 

Η  φοίτηση  των  μαθητών

 • Η φοίτηση  των  μαθητών  πρέπει  να  είναι  τακτική  και  η  παρακολούθηση  όλων  των  μαθημάτων  ανελλιπής  και  όχι  επιλεκτική .
 • Η απουσία  από  τα  μαθήματα  δικαιολογείται  μόνον   όταν  συντρέχει   σοβαρός  λόγος   για  τον  οποίο  θα  πρέπει  να  ενημερώνεται  ο  δάσκαλος  της  τάξης  .
 • Οι μαθητές  τηρούν  το  ωράριο  του  καθημερινού  προγράμματος  –  ιδίως  τηρούν  την ώρα  έναρξης  των  μαθημάτων   και      κάθε      άλλης  σχολικής       εκδήλωσης ( εορταστικές  εκδηλώσεις  κ.λπ. ) .
 • Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- τον δάσκαλο της τάξης .

Άφιξη    στο  σχολείο 

 • Η άφιξη   των  μαθητών  το  πρωί  γίνεται  από  τις 7.55  ως  10  από  τις  δύο  εισόδους  του  σχολείου  ( μπροστινή  αυλή   και  γήπεδο  ποδοσφαίρου  )  . Σε  περιπτώσεις  άσχημων  καιρικών  συνθηκών  (έντονη  βροχή)  η  άφιξη  των  μαθητών   που  κάνουν  μάθημα  στις  αίθουσες  της  «Απανεμιάς»   πραγματοποιείται   εκεί .
 • Σε περίπτωση  που  κάποιος  μαθητής  καθυστερήσει  δικαιολογημένα  έρχεται  στο  σχολείο  συνοδευόμενος  από  τον  κηδεμόνα  του  κατά  τη  διάρκεια   του  1ου  διαλείμματος .
 • Οι γονείς    ή    κηδεμόνες   που  συνοδεύουν   τα  παιδιά  τους  το  πρωί  ,  αφού  βεβαιωθούν  ότι  εισήλθαν  στο  προαύλιο   , αποχωρούν  αμέσως  .

Προσευχή

 • Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αναχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι? αυτό ο δάσκαλος της τάξης.
 • Οι ενήλικες   που   συνοδεύουν   τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους,  τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αναχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται στο τέλος του 7-ωρου στις 14.00 από τις εξόδους του σχολείου.

Διάλειμμα 

 • Κατά τη  διάρκεια  του  διαλείμματος  οι  μαθητές  βγαίνουν  στο  χώρο  που  έχει  καθοριστεί  για  κάθε  τάξη  .  Οι  μαθητές  των  Α?  και  Β?  τάξεων  πραγματοποιούν  το  διάλειμμά   τους  στην  μπροστινή  αυλή  του  σχολείου  , ενώ  οι  μαθητές  των  υπολοίπων  τάξεων  στην  πίσω  αυλή. Δεν  επιτρέπεται  η  παραμονή  τους  στις  αίθουσες  (οι  οποίες  είναι  κλειδωμένες )  ή  στον  διάδρομο .
 • Σε περίπτωση  κακοκαιρίας   το  διάλειμμα  πραγματοποιείται   στον  εσωτερικό  διάδρομο  του  σχολείου  .  Οι  μαθητές  που  στεγάζονται  στις  αίθουσες  της  «Απανεμιάς»  παραμένουν  στις  αίθουσές  τους  με  την ευθύνη  του  εκπαιδευτικού  που  είχε  μάθημα  την προηγούμενη  ώρα  πριν  την  έναρξη  του  διαλείμματος.
 • Κατά τη  διάρκεια  του  διαλείμματος  οι  μαθητές  παίζουν  χωρίς  να  τσακώνονται   και  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα  αντιμετωπίζουν  απευθύνονται  στους  εφημερεύοντες  εκπαιδευτικούς  .
 • Μόλις χτυπήσει  το  κουδούνι  για  μάθημα  οι  μαθητές προσέρχονται  γρήγορα   στο  χώρο  που  έχει  οριστεί  για  κάθε  τμήμα ,  κάνουν  γραμμές  και μπαίνουν με τον εκπαιδευτικό   μαζί  στην  αίθουσα  υπό την εποπτεία των εφημερευόντων.

Συμπεριφορά  μαθητών

 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους συμμαθητές τους, να συνεργάζονται μεταξύ τους, να μην τσακώνονται, να βοηθούν όσους έχουν ανάγκη, να μην ασκούν κανενός είδους βία (σωματική, λεκτική, κοινωνική, ηλεκτρονική) μεταξύ τους και να μην κάνουν ενέργειες με τις οποίες βάζουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα . Ακόμα πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο και να μην καταστρέφουν τη σχολική περιουσία.

Εκπαιδευτικοί του σχολείου

 • Οι εκπαιδευτικοί  οφείλουν  να  συνεισφέρουν  στη διαμόρφωση  ήρεμου  , ευχάριστου  και  συνεργατικού  κλίματος  μέσα  στο  σχολείο .
 • Συζητούν για  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  μέσα  στην  τάξη  , προβληματίζονται   και επιλέγουν  κοινούς  τρόπους  αντιμετώπισής  τους .
 • Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων.
 • Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της   σχολικής   μονάδας .
 • Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 • Συνεργάζονται με  τους  μαθητές  ,  σέβονται  την προσωπικότητά  τους  , καλλιεργούν  και  εμπνέουν   αυτούς, κυρίως  με  το  παράδειγμά  τους,  δημοκρατική  συμπεριφορά .
 • Συμμετέχουν στις  συνεδριάσεις  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  , στις  παιδαγωγικές  συναντήσεις  και  εκφράζουν  ελεύθερα  τις  παιδαγωγικές  απόψεις  τους .
 • Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση.
 • Ενημερώνονται από  τον  Διευθυντή   του  σχολείου  και  τηρούν   τους  νόμους  , τα  διατάγματα  , τις  οδηγίες  και  τις  εγκυκλίους  .
 • Δημιουργούν κλίμα  αρμονικής  συνεργασίας  και  επικοινωνίας   με  τους  γονείς  και κηδεμόνες  των  μαθητών  και  τους  ενημερώνουν  για  τη  φοίτηση  , τη   διαγωγή   και   την  επίδοση  των  παιδιών  τους  . Ορίζουν  ημερομηνία  και  ώρα  τακτικής  συνάντησης  και  επικοινωνίας .
 • Φροντίζουν για  την  πρόοδο   όλων  των  μαθητών  τους  και   τους  προσφέρουν  παιδεία  διανοητική  , ηθική  και  κοινωνική .
 • Ενδιαφέρονται για  τη   δημιουργία  υγιεινών  συνθηκών  παραμονής  των  μαθητών  τους  στο  σχολείο  και  συμβάλλουν  στην επιτυχία  όλων  των εκδηλώσεων  που  οργανώνονται .
 • Προσέρχονται στο  σχολείο  έγκαιρα  , εφαρμόζουν  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  και  δεν  παραβιάζουν  την ώρα  έναρξης   και  λήξης  των  μαθημάτων .
 • Ενδιαφέρονται για  τις   συνθήκες  ζωής  των μαθητών  τους   στην  οικογένεια   και  στο  ευρύτερο  κοινωνικό  περιβάλλον  , λαμβάνουν  υπόψη  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  πρόοδο  και  συμπεριφορά  των  μαθητών  τους  και  υιοθετούν  κατάλληλες  παιδαγωγικές  ενέργειες , ώστε  να  αντιμετωπιστούν  πιθανά  προβλήματα  .
 • Για θέματα  που  αφορούν  το  σχολείο  προβαίνουν  σε  ανακοινώσεις  προς  τους  μαθητές  και  τους  γονείς  μόνο  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Διευθυντή  και  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  .
 • Ενθαρρύνουν τους  μαθητές  να  συμμετέχουν  ενεργά  στη  διαμόρφωση  και  λήψη  αποφάσεων για  θέματα  που  αφορούν   τους   ίδιους   και  το  σχολείο   και  καλλιεργούν  τις  αρχές  και  το  πνεύμα  αλληλεγγύης  και  συλλογικότητας.
 • Συνεργάζονται με  τον  Διευθυντή  , τους  γονείς   και  τους  αρμόδιους   Σχολικούς  Συμβούλους  για  την  καλύτερη  δυνατή  παιδαγωγική  αντιμετώπιση  προβλημάτων συμπεριφοράς  , σεβόμενοι   την προσωπικότητα  και  τα  δικαιώματα  των  μαθητών .
 • Δεν επιτρέπεται  να  απομακρύνουν  τους  μαθητές  από  την  τάξη  κατά  τις  ώρες  διδασκαλίας  χωρίς επίβλεψη .
 • Παραμένουν στο  σχολείο  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  πέρα  από  το  διδακτικό  τους  ωράριο  , για  να  προσφέρουν  και  άλλες  υπηρεσίες  που  συνδέονται  με  το  γενικότερο  εκπαιδευτικό  έργο  , σύμφωνα  με  την κείμενη νομοθεσία  .
 • Αναλαμβάνουν καθήκοντα  εφημερευόντων , έχουν  την  ευθύνη  της  επιτήρησης  και  της  προστασίας  των  μαθητών  και  επιμελούνται  την καθαριότητα  των σχολικών  χώρων   και  ό,τι  άλλο  σχετίζεται  με  τη  υγιεινή  και  την  ασφάλειά  τους  .
 • Είναι υπεύθυνοι  για  την  επιτήρηση  των  μαθητών μέσα  στην  τάξη  , εισέρχονται  στην  αίθουσα  μαζί  τους  και  εξέρχονται  μετά  την  αποχώρηση   αυτών .
 • Ελέγχουν τις  απουσίες  των  μαθητών  και  τις  καταγράφουν  στα ημερήσια  φύλλα  ελέγχου.
 • Στις περιπτώσεις  έκτακτης  ανάγκης  απουσίας  τους  από  το  σχολείο  ενημερώνουν  έγκαιρα   τον  Διευθυντή  του  σχολείου  για  την  αναπροσαρμογή  του  προγράμματος.
 • Σε περίπτωση  απουσίας  εκπαιδευτικού  εφαρμόζουν  τη  σχετική  Πράξη   και  τη σχετική   απόφαση  του  Συλλόγου  Διδασκόντων .
 • Αξιοποιούν τα  εποπτικά  μέσα  διδασκαλίας  και  τις  νέες  τεχνολογίες .
 • Λαμβάνουν μέρος  σε  όλα  τα  προγράμματα  του  σχολείου ( ενισχυτική  διδασκαλία  ,  ολοήμερο  )  όταν  τους  ανατίθενται  από   τα  αρμόδια  όργανα  .
 • Τηρούν εχεμύθεια  σε  ό,τι  αφορά  τις  αποφάσεις  του  Συλλόγου  Διδασκόντων , τις  συζητήσεις  και  εκτιμήσεις  σχετικά  με  τη  σχολική  επίδοση  ,  τη  συμπεριφορά  και  τη  διαγωγή  των  μαθητών  , τη  βαθμολογία   και  γενικά   για  όλα   τα  στοιχεία   που  αφορούν  το  σχολείο .
 • Τηρούν την  εκπαιδευτική  νομοθεσία  που  αφορά  τα  καθήκοντα  και  τις  αρμοδιότητες  των   εκπαιδευτικών .

Επισκέψεις –  γιορτές 

 • Αποτελούν μέρος  της  σχολικής  ζωής  και  βοηθούν  στην αποτελεσματική πραγματοποίηση  του  σχολικού  έργου, γι? αυτό   οι  μαθητές  απουσιάζουν  από  αυτές  μόνο  αν  έχουν   σοβαρό  λόγο  . Σε  περίπτωση   επίσκεψης  ή  γιορτής  μπορεί να  υπάρξει τροποποίηση ή  μεταφορά ωραρίου  .

Γονείς  –  κηδεμόνες

 • Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης  την ημέρα  και  ώρα  που  έχει  οριστεί .
 • Κάθε φορά  που  δημιουργείται  ένα  θέμα  που  σχετίζεται  με  συγκεκριμένο  μαθητή  , ο  πρώτος  που  πρέπει  να  ενημερωθεί  σχετικά   είναι  ο  Γονέας ? Κηδεμόνας  , ο  οποίος  με  τη  σειρά  του  θα  πρέπει  να  συνεργαστεί  με  το σχολείο .
 • Οι κηδεμόνες διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί κανένα παιδί μέσα στον χώρο του σχολείου.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος «εξωσχολικός» δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου(2284023580) είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Ο/Η  Διευθυντής/ντρια  του σχολείου

 • Ο/Η Διευθυντής/ντρια  επιβάλλεται  να έχει  ενεργή  συμμετοχή  στη ζωή  του  σχολείου , να έχει  άριστη  γνώση  της εκπαιδευτικής  νομοθεσίας   και  να επιμελείται  την εφαρμογή  της από  όλα  τα μέλη  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας .

Ειδικότερα  :

 • Καθοδηγεί τη  σχολική  κοινότητα , ώστε  να θέσει  υψηλούς στόχους και  να εξασφαλίσει  τις  προϋποθέσεις επίτευξής  τους για  ένα  σχολείο  λειτουργικό, δημοκρατικό  και  ανοιχτό  στην  κοινωνία .
 • Δημιουργεί κλίμα  αμοιβαίας  κατανόησης  και  εκτίμησης ανάμεσα  σε  αυτόν  και  τους  εκπαιδευτικούς  και  εξασφαλίζει  τη  συναίνεση  και  τη  συνεργασία .
 • Ασκεί με  δικαιοσύνη  , σύνεση  και  δημοκρατικό  πνεύμα  τα  καθήκοντά  του  παρακινώντας  τους  εκπαιδευτικούς  στην ανάπτυξη  πρωτοβουλιών και  ενθαρρύνοντάς  τους  να καινοτομούν στην  τάξη .
 • Είναι υπεύθυνος  για  την  ομαλή  λειτουργία  του σχολείου και  τον συντονισμό  της σχολικής ζωής . Φροντίζει  για  τη  λήψη  κάθε  μέτρου  , το  οποίο  συμβάλλει  στην  καλύτερη λειτουργία  του  σχολείου .
 • Έχει την παιδαγωγική  ευθύνη  για τη διαμόρφωση  θετικού, δημοκρατικού  κλίματος  στο  σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών  σχέσεων ανάμεσα  στα μέλη  της  σχολικής κοινότητας .
 • Επικοινωνεί με  τους  μαθητές  συχνά  και  επιτρέπει την  πρόσβαση  στο  γραφείο  του αποφεύγοντας  το  αυταρχικό  στιλ  εξουσίας  και  τη χρήση προσβλητικών  εκφράσεων  ή  υποτιμητικής   συμπεριφοράς  απέναντί  τους.
 • Συνεργάζεται με  τους  γονείς  και  το  Σύλλογο  Γονέων  και  Κηδεμόνων  σε  τακτική  βάση  φροντίζοντας  να συγκαλεί  κανονικά  τις  συνεδριάσεις  των  συλλογικών  οργάνων .
 • Είναι υπεύθυνος  μαζί  με  τους  εκπαιδευτικούς  για την καθαριότητα  και  αισθητική  των χώρων  του  διδακτηρίου , καθώς  και  για  την προστασία  της  υγείας  και  της ασφάλειας  των μαθητών.
 • Φροντίζει να καλύπτονται  οι  διδακτικές ώρες σε περίπτωση  απουσίας  εκπαιδευτικού , τροποποιώντας το  ημερήσιο  πρόγραμμα  διδασκαλίας .
 • Σε συνεργασία  με  τους  διδάσκοντες  καταρτίζει  το πρόγραμμα  ενημέρωσης  των  γονέων.

 Γενικά

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται , αφού   η   ανάγκη  για  επικοινωνία για σοβαρούς  λόγους  καλύπτεται  με  τα επικοινωνιακά μέσα  που  έχει  το  σχολείο  .
 • Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.
 • Ο σεβασμός των μαθητών προς τα βιβλία πρέπει να θεωρείται δεδομένος και γι? αυτό είναι ανεπίτρεπτη η κακή χρήση, η κακοποίηση, η απαξίωση και ο ευτελισμός αυτών των σημαντικών πνευματικών δημιουργημάτων.

Σχολική   Βία 

 • Στο σχολείο  λειτουργεί  Παρατηρητήριο  για  την  πρόληψη  της  σχολικής   βίας   και  του  εκφοβισμού . Με  απόφαση  του  Συλλόγου  Διδασκόντων  ορίζεται ένας  εκπαιδευτικός  υπεύθυνος   για  την  πρόληψη  της  σχολικής  βίας  και  του  εκφοβισμού  .
 • Αναπτύσσονται άμεσα  προληπτικές  και  παρεμβατικές  πρακτικές  για  αντιμετώπιση  αλλά  και  μείωση  του  προβλήματος  , όπου  υπάρξει .

 

 

Πηγές

 • Οργάνωση και  λειτουργία  Δημοτικών  Σχολείων

(ΠΔ 201/1998) .

 • Βασικές αρχές  κανονισμού  λειτουργίας  σχολείων

( ΥΠΕΠΘ).

 • Πρακτικά Συλλόγου  Διδασκόντων  2ου  Δημοτικού  Σχολείου  Παροικιάς .
 • Εσωτερικός κανονισμός  142ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.
 • Εσωτερικός κανονισμός  5ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων.