ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ
dentrosxoleio
Ειδική Αγωγή Πετρίδου Ιωάννα Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα
13:15 – 14:00.
Παράλληλη Αυγουστίδου Ευστρατία Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα
13:15 – 14:00.
Μουσική Τσούμα Αθηνά Κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα
13:15 – 14:00.
Φυσική Αγωγή Τσουκνίδα Μαρία Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα
13:15 – 14:00.
Εικαστικά Κωνσταντίνου Ελένη Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα
13:15 – 14:00.
Τ.Π.Ε. Κλώτσα Ιωάννα Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα
13:15 – 14:00.
Αγγλικά Παππά Ελένη Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 13:15
– 14:00.
Φυσική Αγωγή Φίλης Αρίσταρχος Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα 13:15
– 14:00.
Γαλλικά Ντίσιου Αγγελική Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα
13:15 – 14:00.
Θεατρική Αγωγή Λαγός Ιωάννης Κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα
13:15 – 14:00.
ΖΕΠ Διδασκάλου Μαρία Κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα
13:15 – 14:00.
Επισημαίνεται ότι πριν από κάθε συνάντηση θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό.