Το σχολείο στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης πραγματοποίησε ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς με θέμα:

“Ανεστραμμένη Τάξη, ένα μοντέλο μικτής μάθησης”. 

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ένας πολύ αγαπημένος συνάδελφος, ο Μακροδήμος Νικόλαος, εκπαιδευτικό μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου: ” Ανεστραμμένη τάξη, ένα μοντέλο μικτής μάθησης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης”

Η Ανεστραμμένη τάξη (Flipped classroom) είναι ένα νέο διδακανεστραμμένη τάξητικό μοντέλο διδασκαλίας το οποίο ξεκίνησε από την Αμερική και σύντομα διαδόθηκε σε όλον τον κόσμο. Εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και σε όλες τις ηλικίες. Αυτό που κάνει η Ανεστραμμένη τάξη είναι να στέλνει στο σπίτι του μαθητή το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος, συνήθως μέσω ενός ελκυστικού, διαδραστικού βίντεο το οποίο ο μαθητής μελετάει στον δικό του ρυθμό. Αξιοποιώντας κάποια εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα, ο δάσκαλος καταγράφει τις απαντήσεις του μαθητή στο διαδραστικό βίντεο και παίρνει ανατροφοδότηση πριν κάνει το μάθημα στην τάξη. Μέσα στην τάξη υπάρχει περισσότερος χρόνος για ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές δραστηριότητες ώστε να εφαρμοστεί η νέα γνώση.

“Ανεστραμμένη Τάξη, ένα μοντέλο μικτής μάθησης”